Logo

Praktisch

Voordat we samenwerken - samen bouwen

Intake

De eerste sessie is een intake. Tijdens deze sessie zullen we samen je vraag of klacht helder stellen en kijken naar wat je precies wilt bereiken. Na de intake kun je besluiten of je verder wilt gaan. Het aantal sessies in het behandelingstraject is afhankelijk van je klacht, en van wat jij wilt. Over het algemeen kun je uitgaan van een kortdurend traject van tussen de 5 en 15 sessies.

Tarieven

Het tarief voor een consult van één uur bedraagt € 90,-.

Als lid van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg (NFG), binnen de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en als lid van de koepelorganisatie RBCZ worden de kosten van Integratieve Counseling (wat valt onder overige psychosociale therapie) in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door ziektekostenverzekeraars die een samenwerking hebben met deze organisaties. Ik adviseer je contact op te nemen met je ziektekostenverzekering om te kijken of een sessie (gedeeltelijk of helemaal) vergoed wordt.